Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

http://rdc.bip-e.pl/rdc/wladza/dyrektorzy-i-kierownicy/6840,Dyrektorzy-i-Kierownicy-jednostek-organizacyjnych.html
2022-11-26, 16:16

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych

Prezes Zarządu:
Tadeusz Deszkiewicz
sekretariatprezesa@rdc.pl
Tel. 22 645 93 63

Dyrektor Biura Zarządu:
Jolanta Jakimiak
jolanta.jakimiak@rdc.pl
tel. 22 645 36 63

Redaktor Naczelny, Dyrektor Programowy:
Grzegorz Chlasta
grzegorz.chlasta@rdc.pl
tel. 22 645 56 83

Dyrektor Muzyczny:
Roman Rogowiecki
roman.rogowiecki@rdc.pl
tel. 22 645 91 14

Dyrektor Biura Promocji i Sprzedaży
Justyna Wawrzyńska-Bąk
justyna.wawrzynska@rdc.pl
tel. 603-781-531

Dyrektor Literacka, z-ca Redaktora Naczelnego
Aleksandra Głogowska
aleksandra.glogowska@rdc.pl
tel. 22 645 56 83

Kierownik Redakcji Informacji i Internetu
Filip Gąsior
filip.gasior@rdc.pl
tel. 22 645 52 83

Sekretarz Programu:
Małgorzata Teodorczuk
tel. 22 645 55 16
malgorzata.teodorczuk@rdc.pl

Kierownik Administracji
Elżbieta Fabisiewicz
elzbieta.fabisiewicz@rdc.pl
tel. 22 645 55 56

Kierownik IT
Maciej Gałuszka
maciej.galuszka@rdc.pl
tel. 22 645 35 63

Kierownik Emisji
Jarosław Gryz
jaroslaw.gryz@rdc.pl

Główny Księgowy:
Magdalena Całczyńska – Czuba
magdalena.calczynska@rdc.pl
tel. 22 645 56 73

Kierownik działu Kadr
Małgorzata Wojciechowska
malgorzata.wojciechowska@rdc.pl

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 09.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Wieczorkowski
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony