Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki publiczne 2005


Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 329/2004, dotyczącą prognozy wpływów abonamentowych na rok 2005, naszej Spółce zostały przyznane środki publiczne w wysokości 10.767.000,00 zł.


W ciągu całego 2005 roku rachunek bankowy został uznany kwotą 10.392.960,00 zł.


Jak wynika z powyższych informacji ubytek wpływów abonamentowych, które określa art.31 ust.1 pkt. 1 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, w porównaniu do uchwały wyniósł 374.040,00 zł.


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 21marca 2006 podjęła Uchwałę nr 73/2006, w której przyznała częściowy (175.000,00 zł.) zwrot ubytku powstałego w 2005 roku.


Środki publiczne otrzymane w 2005 roku zostały wydane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na działalność podstawową - programową i misyjną oraz na pokrycie kosztów związanych z teletransmisją programu radiowego, co ma swoje odzwierciedlenie w rocznym sprawozdaniu Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art.31 ust.1 ustawy o Radiofonii i Telewizji przedkładanym Krajowej Radzie RiTV do 15 lutego każdego roku za rok poprzedni.

Metadane

Data publikacji : 16.06.2008
Data modyfikacji : 27.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Ociepka

Opcje strony

do góry