Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

http://rdc.bip-e.pl/rdc/srodki-publiczne/1120,srodki-publiczne-2008.html
14.06.2024, 17:15

środki publiczne 2008

 

W roku 2008 rachunek bankowy Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. został uznany kwotą w wysokości  9.492.797,00 z tytułu środków abonamentowych na podstawie Uchwały KRRiT nr 336/2007 zł oraz kwotą w wysokości 84.462,00 zł z tytułu środków pozaabonamentowych na podstawie Uchwały KRRiT nr 336/2007

Wpływy pozaabonamentowe zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych niezbędnych do prawidłowego działania  Spółki.
W roku 2008 „Radio dla Ciebie” wydało na inwestycje łącznie kwotę
1.202.655,50 zł, a różnicę Spółka pokryła z zysku z 2007 oraz z lat ubiegłych  (617.989,64 zł) i środków własnych.

Wpływy abonamentowe wydane były w całości na działalność podstawową - programową i misyjną oraz na pokrycie kosztów związanych z teletransmisją programu radiowego.

Charakter audycji

Liczba godzin

Odsetek całości

Treści regionalne

godziny

odsetek

INFORMACYJNE

2010

 22,88%

829

9,43%.

MUZYCZNE

5321*

60,57%

723

8,23%.

PUBLICYSTYCZNE

766,5

8,72%

476

5,41%.

EDUKACYJNE I POP. NAUK.

62,5

0,71%

24,5

0,27%.

PORADNICZE

87,5

0,99 %

31

0,35%.

RELIGIJNE

29,5

0,33%

2,5

0,02%.

LITERACKIE i UDRAMATYZOWANE

143**

1,62%

32

0,35%

ROZRYWKA

30,5

0,34%.

5

0,05%.

SPORT

51

1,71 %.

77

0,87%.

AUDYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

8

0,09%

4

0,04%W ramach sprawozdawczości w trakcie roku obrachunkowego na Spółce ciąży między innymi obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań finansowych z realizacji zadań misyjnych, o których mowa w Art.21 Ustawy o radiofonii i telewizji, oraz roczne sprawozdanie w terminie do 15 lutego następnego roku. Sprawozdania te zgodnie z rozporządzeniem są rzetelnie i terminowo przekazywane do KRRiT.

 

Metadane

Data publikacji : 20.05.2009
Data modyfikacji : 27.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Ociepka

Opcje strony