Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

http://rdc.bip-e.pl/rdc/przetargi/sklad-komisji-ds-zamowi/708,Sklad-Komisji-ds-Zamowien-Publicznych.html
2021-04-16, 20:07

Skład Komisji d/s Zamówień Publicznych powołanej przez Zarząd PR RR w Warszawie “Radio dla Ciebie” S.A.

Jarosław Gryz
Przewodniczący Komisji
tel. (22) 645 56 22
jaroslaw.gryz@rdc.pl

Małgorzata Wojciechowska
Z-ca przewodniczącego Komisji

Magdalena Całczyńska – Czuba
Członek Komisji

Ponadto Kierownik Zamawiającego powołuje każdorazowo do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowo 2 członków Komisji d/s Zamówień Publicznych.

Metadane

Data publikacji : 16.06.2008
Data modyfikacji : 28.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony