Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek trwały PR RR w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A.

Stan na  31.12.2020 r.

Grunty i tereny:

5.050.402,50

Budynki i budowle:

1.081.344,48

Urządzenia techniczne i maszyny:

1.272.740,42

Środki transportu:

53.722,37

Inne środki trwałe:

64.558,70

Środki trwałe w budowie:

251.213,16

Wartości niematerialne i prawne:

65.418,43

Stan na  31.12.2017 r.

Grunty i tereny:

5 235 961,85

Budynki i budowle:

1 233 797,58

Urządzenia techniczne i maszyny:

813 982,02

Środki transportu:

205 537,36

Inne środki trwałe:

12 728,04

Środki trwałe w budowie:

9 621,64

Wartości niematerialne i prawne:

361 502,59

Stan na  31.12.2016 r.

Grunty i tereny: 5.306.632,05
Budynki i budowle: 1.287.764,33
Urządzenia techniczne i maszyny: 783.113,21
Środki transportu: 151.642,98
Inne środki trwałe: 11.978,63
Środki trwałe w budowie: 9.621,64
Wartości niematerialne i prawne: 550.854,74

Stan na  31.12.2015 r.

Grunty i tereny: 5.377.302,25
Budynki i budowle: 1.341.731,08
Urządzenia techniczne i maszyny: 761.088,00
Środki transportu: 221.893,43
Inne środki trwałe: 19.085,96
Środki trwałe w budowie: 9.621,64
Wartości niematerialne i prawne: 673.828,60

Stan na  31.12.2014 r.

Grunty i tereny: 5.447.972,45
Budynki i budowle: 1.318.731,71
Urządzenia techniczne i maszyny: 821.085,74
Środki transportu: 292.143,88
Inne środki trwałe: 28.045,64
Środki trwałe w budowie: 33.474,66
Wartości niematerialne i prawne: 50.630,21

Stan na 31.12.2013 r.

Grunty i tereny: 5.518.642,65
Budynki i budowle: 1.335.102,12
Urządzenia techniczne i maszyny: 857.680,94
Środki transportu: 194.445,57
Inne środki trwałe: 28.851,37
Środki trwałe w budowie: 0,00
Wartości niematerialne i prawne: 12.184,38
 

Stan na 31.12.2012 r.

Grunty i tereny: 5.589.312,85
Budynki i budowle: 1.386.286,62
Urządzenia techniczne i maszyny: 705.038,75
Środki transportu: 54.215,74
Inne środki trwałe: 2.396,44
Środki trwałe w budowie: 0,00
Wartości niematerialne i prawne: 4.031,31

Stan na 31.12.2011 r.

Grunty i tereny: 5.659.983,05
Budynki i budowle: 1.437.471,12
Urządzenia techniczne i maszyny: 951.513,17
Środki transportu: 247.998,42
Inne środki trwałe: 5.474,70
Środki trwałe w budowie: 0,00
Wartości niematerialne i prawne: 19.668,32

 

Stan na 31.12.2010 r.

Grunty i tereny: 5.730.653,25
Budynki i budowle: 1.488.655,62
Urządzenia techniczne i maszyny: 1.205.359,06
Środki transportu: 411.858,501
Inne środki trwałe: 8.552,96
Środki trwałe w budowie: 0,00
Wartości niematerialne i prawne: 23.043,40

 

Stan na 31.12.2009 r.

Grunty i tereny: 5.801.323,45
Budynki i budowle: 1.539.840,12
Urządzenia techniczne i maszyny: 1.511.389,68
Środki transportu: 580.705,71
Inne środki trwałe: 16.332,33
Środki trwałe w budowie: 4.818,40
Wartości niematerialne i prawne: 9.625,00

Metadane

Data publikacji : 16.06.2008
Data modyfikacji : 28.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony

do góry