Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Aktualnie znajdujesz się na:

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A - w likwidacji

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A w likwidacji na podstawie umowy podpisanej w dniu 24 kwietnia 2024 roku otrzymało dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z rozdziału: 92104, paragrafu: 2670, w kwocie: 2.400.000,00 PLN na realizację zadania pn.:

„Dofinansowanie ustawowych zadań Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A. w likwidacji, związanych z realizacją misji publicznej, określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1722) poprzez udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - kontynuacja'

 

Termin wykonania zadania, na które została udzielona dotacja: 1 kwietnia 2024 r. – 30 czerwca 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2024
Data modyfikacji : 25.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony

do góry