Biuletyn Informacji Publicznej Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie - Dane teleadresowe - Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2017, 12:55

Dane teleadresowe

Poniedziałek, 16 czerwca 2008

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie

Kierownictwo Spółki

Prezes Zarządu:
Tadeusz Deszkiewicz
sekretariatprezesa@rdc.pl
Tel. 22 645 93 63

Dyrektor Biura Zarządu:
Jolanta Jakimiak
jolanta.jakimiak@rdc.pl
tel. 22 645 36 63

Redaktor Naczelny, Dyrektor Programowy:
Grzegorz Chlasta
grzegorz.chlasta@rdc.pl
tel. 22 645 56 83

Dyrektor Muzyczny:
Roman Rogowiecki
roman.rogowiecki@rdc.pl
tel. 22 645 91 14

Dyrektor Biura Promocji i Sprzedaży
Justyna Wawrzyńska-Bąk
justyna.wawrzynska@rdc.pl
tel. 603-781-531

Kierownik Redakcji Publicystyki:
Aleksandra Głogowska
aleksandra.glogowska@rdc.pl
tel. 22 645 56 83

Kierownik Redakcji Informacji i Internetu
Dariusz Wieczorkowski
dariusz.wieczorkowski@rdc.pl
tel. 22 645 52 83

Sekretarz Programu:
Małgorzata Teodorczuk
tel. 22 645 55 16
malgorzata.teodorczuk@rdc.pl

Kierownik Administracji
Elżbieta Fabisiewicz
elzbieta.fabisiewicz@rdc.pl
tel. 22 645 55 56

p.o. Kierownik IT
Maciej Gałuszka
maciej.galuszka@rdc.pl
tel. 22 645 55 52

p.o. Kierownik Emisji
Paweł Uchymiak
pawel.uchymiak@rdc.pl

Główny Księgowy:
Magdalena Całczyńska – Czuba
magdalena.calczynska@rdc.pl
tel. 22 645 56 73

Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Warszawie
,,Radio dla Ciebie” S.A.

ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-459 Warszawa
tel. 22 645-93-63
sekretariat@rdc.pl 

NIP 521-04-14-271
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000075953
Wysokość kapitału zakładowego: 900 300,00 zł (wpłacony w całości)

Skrytka pocztowa 267
konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A., I Oddział w Warszawie
nr 76103010160000000005193000

Korespondenci regionalni:

PŁOCK
Agnieszka Pazdecka-Maruszak
Katarzyna Piórkowska
plock@rdc.pl

Adres siedziby:
pl. Stary Rynek 4
09-400 Płock

RADOM
Barbara Bednarz
Aneta Pieńkowska
Karolina Sierka
radom@rdc.pl

Adres siedziby:
Pl. Jagielloński 15
26-600 Radom

OSTROŁĘKA
Magdalena Bochenek
Katarzyna Parzych
Monika Zdziera
ostroleka@rdc.pl

Adres siedziby:
ul. Gorbatowa 5c/9
07-410 Ostrołęka

SIEDLCE
Aneta Borkowska
Olga Kwaśniewska
siedlce@rdc.pl

Adres siedziby:
ul. Piłsudskiego 9 nr 203
08-110 Siedlce

CIECHANÓW
Piotr Czaplicki
ciechanow@rdc.pl

Adres siedziby:
ul. Plac Kościuszki 5, lok. 14
06-400 Ciechanów

Metadane

Data publikacji 16.06.2008
Data modyfikacji 13.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Wieczorkowski
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Wieczorkowski
©2000-2018 Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL