Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 28.04.2023, 11:31

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie

“Radio dla Ciebie” S.A.

tel. Biuro Zarządu / Sekretariat (22) 645 – 93 – 63
tel. Biuro Zarządu / Sekretariat (22) 645 – 36 – 63
fax (22) 645 – 33 – 63

e-mail : sekretariat@rdc.pl , biurozarzadu@rdc.pl

www : rdc.pl

ul. Myśliwiecka 3/5/7
00 – 459 Warszawa
skrytka pocztowa 267

NIP 521 – 04 – 14 – 271
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000075953
Wysokość kapitału zakładowqego 900.300,00 zł.
(wpłacony w całości)

do góry